Beste Vrienden,

In 1921 werd onze vereniging gesticht en kreeg als stamnummer 55012 mee

Voorzitter toen was Dokter Jozef Grouwels, lokaal bij Louis Massoels (noenketie).

In 1923 verhuisden wij naar de Grand Café bij Harie Vandebroek (ondervoorzitter)

In 1930 verhuist men naar Henry Klinkers op de Kapelstraat voorzitter was toen Martin Heleven, in 1935 werd er verhuisd naar Louis Tielens op de Dorpstraat.

Toen kreeg de bond de naam De Rode Leeuw zoals het lokaal, Jean Lambrichts van de Grendelbaan werd voorzitter, in 1944 René Declercq van Groot Terherken wordt de nieuwe voorzitter.

In 1948 kwam de scheuring René nam een deel van de liefhebbers mee naar het Ganzebroek bij Jozef Hermans en zo kwam de Eendracht tot leven.

In 1950 nam Pol Berx de leiding, Jef Iven van de Hovenstraat werd ondervoorzitter.

In 1956 werd Henry Surinx van de Schoolstraat voorzitter, en in 1961 nam Jean Albergs (schoonzoon van Pol en vader van huidige lokaalhoudster Liliane) het lokaal over.

In 1971 vierde men zijn 50 jarig bestaan en werd de bond Koninklijke Duivenbond “De Rode Leeuw”

In 1973 stierf Henry Surinx, deze werd opgevolgd door Jozef Blokken van de steenakkerstraat.

In 1978 werd het nieuwe  huidige lokaal geopend op de Katteweidelaan, in 1984 volgde Marcel Carmans Jef Blokken op.

In 1985 neemt Jozef Blokken het voorzitterschap terug over en na het overlijden van Jozef Blokken in 1999 krijgen wij als voorzitter Wolfs Jean-Louis (schoonzoon van Jozef).

Met hem als voorzitter hebben wij op 3 december 2011 ons 90 jarig jubileum gevierd.

In december 2018 stoppen de eigenaars van Café De Rode Leeuw wegens gezondheidsredenen, na enkele weken van zoeken is er uiteindelijk een nieuwe locatie gevonden, het word café Bij Jeike oudebaan 70 in Diepenbeek, om de uitbating te kunnen garanderen word er een VZW opgericht, leden zijn Wolfs Jean-Louis, Monten Eddy, Smets Geert en Machiels Betty tevens uitbaatster van het lokaal.

Tot slot willen wij alle overleden bestuursleden en duiven liefhebbers die zich in al die jaren hebben ingezet om er een mooie en gezellige vereniging van te maken zoals wij die nu kennen hartelijk te bedanken.

                                               Het Huidige Bestuur.

  


Home Nieuws + Inkorvingen Uitslag van deze week Kampioenschappen
Foto: Vanderspikken Paul, Vandormael Jozef
Berx Leopold, Goffinghs Jozef, Lieben Jozef,
Surinx Willem, Achten Emiel, Joyuet Albert,
Iven Jozef, Smeers Albert, Smeers Jan, Surinx Henri